Velkommen til Guttorm Gran Advokatkontor

Rettslig bistand for både privatpersoner, boligsameier og mindre bedrifter.

Tjenester

Guttorm Gran Advokatkontor arbeider med familierett, arv, skilsmisse og samlivsbrudd, barnefordelingssaker, barnevernsaker, straffesaker, bistandsadvokat, trygdesaker, fast eiendoms rettsforhold, reklamasjon ved boligkjøp, arbeidsrett, pengekrav, kontraktsrett og erstatningsrett.

Hvis du er usikker på om du har behov for advokat kan du sende en kort beskrivelse av din sak på epost til gran@advokatkontoret.no og du vil få en rask og uforpliktende tilbakemelding. 

25 år innenfor det rettslige feltet

Guttorm Gran ble cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1994 og fikk bevilling som advokat i 1996. Han har 25 års erfaring som privatpraktiserende advokat innenfor et bredt saksområde, herunder prosedyre for domstolen, Fylkesnemnda og kontrollkommisjonen.

Har du krav på fri rettshjelp?

Velkommen til Guttorm Gran Advokatkontor.

Rettslig bistand for både privatpersoner, boligsameier og mindre bedrifter.

Kontakt info

Adresse: Torget 1A, 3210 Sandefjord

Telefon: +47 33 47 15 47

Epost: gran@advokatkontor.no

Guttorm Gran Advokatkontor

Utviklet av Illeris AS © Opphavsrett 2019 Advokatkontoret Guttorm Gran