Fri rettshjelp - Guttorm Gran Advokatkontor

Har du krav på fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er forbeholdt enkelte prioriterte sakstyper, for eksempel økonomisk skifteoppgjør ved samlivsbrudd og barnefordelingsaker. Andre prioriterte saker er blant annet trygdesaker, voldsoffererstatning, husleiesaker og arbeidssaker.

Dersom du er enslig er det et vilkår at din brutto årsinntekt (før skatt) er kr 246.000 eller lavere. Er du samboer eller gift er inntektsgrensen kr 369.000. I begge tilfeller er det et vilkår at ligningsformuen ikke overstiger kr 100.000.

Fritt rettsråd har en egenandel på kr 1.040. Ved fri sakførsel er egenandelen kr 5.200.

Velkommen til advokatkontoret Guttorm Gran.

Guttorm Gran bistår både privatpersoner, boligsameier og mindre bedrifter.

Kontakt info

Adresse: Torget 1A, 3210 Sandefjord

Telefon: +47 33 47 15 47

Epost: gran@advokatkontor.no

Guttorm Gran Advokatkontor

Utviklet av Illeris AS © Opphavsrett 2019 Advokatkontoret Guttorm Gran