Velkommen til

Advokatkontoret Guttorm Gran

Advokat Guttorm Gran arbeider med familierett, arv, skilsmisse og samlivsbrudd, barnefordelingssaker, barnevernsaker, straffesaker, bistandsadvokat, trygdesaker, fast eiendoms rettsforhold, reklamasjon ved boligkjøp, arbeidsrett, pengekrav, kontraktsrett og erstatningsrett.

Guttorm Gran bistår både privatpersoner, boligsameier og mindre bedrifter.

Hvis du er usikker på om du har behov for advokat kan du sende en kort beskrivelse av din sak på epost til gran@advokatkontoret.no og du vil få en rask og uforpliktende tilbakemelding. 

Guttorm Gran ble cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1994 og fikk bevilling som advokat i 1996. Han har 20 års erfaring som privatpraktiserende advokat innenfor et bredt saksområde, herunder prosedyre for domstolen, Fylkesnemnda og kontrollkommisjonen.