Prisoversikt

Det vil ikke medføre noen kostnader for deg å be om en kort saksvurdering over telefon eller epost.

Honorarberegningen vil i utgangspunktet være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Guttorm Gran har en timepris fra kr. 1 100 til kr. 1 500 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. 

Straffesaker (forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag) og barnevernsaker vil normalt være dekket av det offentlige, altså som fri rettshjelp. Det samme gjelder enkelte prioriterte sakstyper forutsatt at du oppfyller de økonomiske vilkår for å få innvilget fri rettshjelp (se nærmere under fri retthjelp).

Ofte vil en tvistesak være dekket under din  villa- eller innboforsikring, eventuelt andre forsikringsprodukter (bil, båt, hytte etc).

Guttorm Gran har ellers fast pris på: 

Testament kr 2 500,00 inkl mva

Samboerkontrakt kr 2 500,00 inkl mva

Samboerkontrakt med testament kr 4 000,00 inkl mva

Ektepakt kr 2 500 inkl mva

Ektepakt med testament kr 4 000 inkl mva 

Eventuelle offentlige gebyrer er ikke inkludert i fastpris. Fastpris forutsetter at det ikke er spesielle forhold som gjør oppdraget mer arbeidskrevende enn normalt.